લાભપાંચમ//Gujarati comedy video//કોમેડી વિડીયો SB HINDUSTANI

18 ਨਵੰਬਰ 2020
211 043 ਦ੍ਰਿਸ਼

આ વિડીયો મનોરંજન માટે બનાવેલ છે. આ વિડીયો ને વાસ્તવિકતા થી કોઈજ સંબંધ નથી.....
****અમે કોઈપણ જાતીધર્મ નો વિરોધ કરવા માગતા નથી*****
અમારા દરેક વિડીયો ફેમીલી સાથે જોઈ સકાય છે
Director:-Balwantsinh Vamaiya
Story by:-Vaghubha&Jalubha
sb studio :-Bharatsinh Vamaiya & Balwantsinh
Camera men:-Bharatsinh & Balwantsinh
Acting :-Mahindarsinh,,Mafukaka,,D.K,,
Bharatsinh,,Balwantsinh,,vaghubha,,
Bhupatsinh,,Jalubha,,Abhisak,,Bhavesh
Music:-Sargam Music Studio
New Chenal SB OFFICIAL PATAN paworld.info/vision/A3h4EDzLe_JaEK-R0BaV0A.html
my new chennl SB HINDUSTANI Vlog & Blooper paworld.info/vision/VVcl4yddL9yuZfUxkPpK2Q.html


my facebook page link-facebook.com/sbhindustanibharat/

ਟਿੱਪਣੀਆਂ
 • જયચેહર શિહારી

  લાલાભાઈ શિલવાલાલાભાઈ શિલવા27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Vipul

  Jeasan KoliJeasan Koliਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Mahendqr

  Mahendar ThakorMahendar Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • લાભ પાંચમ ના બધા મારા ભાઈ ઓ ને સાલમુ બારક

  Mahesh patelMahesh patel2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Fumtakaka 1Nambar

  Nagarji ThakorNagarji Thakor2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Sb hindustani ટીમ ને નમ્ર વિનંતી કે અમને પણ સપોર્ટ કરજો ભાઈઓ અમે પણ વામૈયા થી છીએ plese sport karjo jay harshidh bhvani.... #Harshidh_comedy_Groups

  Harshidh Comedy GroupHarshidh Comedy Group2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • બીજા વીડીયા બનાવો

  Sachin ValerSachin Valer2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Balluji vat to kato

  Himmatbhai PatelHimmatbhai Patel2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • Vat to karo

   Himmatbhai PatelHimmatbhai Patel2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Beautiful super nice

  Arjun GohilArjun Gohil2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • નવુ ગીત આયુ સે રમણ ભમણ એના પર કાકા ભત્રીજા નો કોમેડી વિડીયો બનાવો ફુમતાજી

  Hardik Sinh thara5252Hardik Sinh thara52522 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • નવુ ગીત આયુ સે રમણ ભમણ એના પર કાકા ભત્રીજા નો કોમેડી વિડીયો બનાવો ફુમતાજી

  Hardik Sinh thara5252Hardik Sinh thara52522 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • નવુ ગીત આયુ સે રમણ ભમણ એના પર કાકા ભત્રીજા નો કોમેડી વિડીયો બનાવો ફુમતાજી

  Hardik Sinh thara5252Hardik Sinh thara52522 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • નવુ ગીત આયુ સે રમણ ભમણ એના પર કાકા ભત્રીજા નો કોમેડી વિડીયો બનાવો ફુમતાજી

  Hardik Sinh thara5252Hardik Sinh thara52522 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • નવુ ગીત આયુ સે રમણ ભમણ એના પર કાકા ભત્રીજા નો કોમેડી વિડીયો બનાવો ફુમતાજી

  Hardik Sinh thara5252Hardik Sinh thara52522 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • નવુ ગીત આયુ સે રમણ ભમણ એના પર કાકા ભત્રીજા નો કોમેડી વિડીયો બનાવો ફુમતાજી

  Hardik Sinh thara5252Hardik Sinh thara52522 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • નવુ ગીત આયુ સે રમણ ભમણ એના પર કાકા ભત્રીજા નો કોમેડી વિડીયો બનાવો ફુમતાજી

  Hardik Sinh thara5252Hardik Sinh thara52522 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • નવુ ગીત આયુ સે રમણ ભમણ એના પર કાકા ભત્રીજા નો કોમેડી વિડીયો બનાવો ફુમતાજી

  Hardik Sinh thara5252Hardik Sinh thara52522 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • નવુ ગીત આયુ સે રમણ ભમણ એના પર કાકા ભત્રીજા નો કોમેડી વિડીયો બનાવો ફુમતાજી

  Hardik Sinh thara5252Hardik Sinh thara52522 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • નવુ ગીત આયુ સે રમણ ભમણ એના પર કાકા ભત્રીજા નો કોમેડી વિડીયો બનાવો ફુમતાજી

  Hardik Sinh thara5252Hardik Sinh thara52522 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • નવુ ગીત આયુ સે રમણ ભમણ એના પર કાકા ભત્રીજા નો કોમેડી વિડીયો બનાવો ફુમતાજી

  Hardik Sinh thara5252Hardik Sinh thara52522 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • નવુ ગીત આયુ સે રમણ ભમણ એના પર કાકા ભત્રીજા નો કોમેડી વિડીયો બનાવો ફુમતાજી

  Hardik Sinh thara5252Hardik Sinh thara52522 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • નવુ ગીત આયુ સે રમણ ભમણ એના પર કાકા ભત્રીજા નો કોમેડી વિડીયો બનાવો ફુમતાજી

  Hardik Sinh thara5252Hardik Sinh thara52522 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • નવુ ગીત આયુ સે રમણ ભમણ એના પર કાકા ભત્રીજા નો કોમેડી વિડીયો બનાવો ફુમતાજી

  Hardik Sinh thara5252Hardik Sinh thara52522 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • નવુ ગીત આયુ સે રમણ ભમણ એના પર કાકા ભત્રીજા નો કોમેડી વિડીયો બનાવો ફુમતાજી

  Hardik Sinh thara5252Hardik Sinh thara52522 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • નવુ ગીત આયુ સે રમણ ભમણ એના પર કાકા ભત્રીજા નો કોમેડી વિડીયો બનાવો ફુમતાજી

  Hardik Sinh thara5252Hardik Sinh thara52522 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • નવુ ગીત આયુ સે રમણ ભમણ એના પર કાકા ભત્રીજા નો કોમેડી વિડીયો બનાવો ફુમતાજી

  Hardik Sinh thara5252Hardik Sinh thara52522 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • નવુ ગીત આયુ સે રમણ ભમણ એના પર કાકા ભત્રીજા નો કોમેડી વિડીયો બનાવો ફુમતાજી

  Hardik Sinh thara5252Hardik Sinh thara52522 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • નવુ ગીત આયુ સે રમણ ભમણ એના પર કાકા ભત્રીજા નો કોમેડી વિડીયો બનાવો ફુમતાજી

  Hardik Sinh thara5252Hardik Sinh thara52522 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • નવુ ગીત આયુ સે રમણ ભમણ એના પર કાકા ભત્રીજા નો કોમેડી વિડીયો બનાવો ફુમતાજી

  Hardik Sinh thara5252Hardik Sinh thara52522 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • નવુ ગીત આયુ સે રમણ ભમણ એના પર કાકા ભત્રીજા નો કોમેડી વિડીયો બનાવો ફુમતાજી

  Hardik Sinh thara5252Hardik Sinh thara52522 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • નવુ ગીત આયુ સે રમણ ભમણ એના પર કાકા ભત્રીજા નો કોમેડી વિડીયો બનાવો ફુમતાજી

  Hardik Sinh thara5252Hardik Sinh thara52522 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • નવુ ગીત આયુ સે રમણ ભમણ એના પર કાકા ભત્રીજા નો કોમેડી વિડીયો બનાવો ફુમતાજી

  Hardik Sinh thara5252Hardik Sinh thara52522 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • નવુ ગીત આયુ સે રમણ ભમણ એના પર કાકા ભત્રીજા નો કોમેડી વિડીયો બનાવો ફુમતાજી

  Hardik Sinh thara5252Hardik Sinh thara52522 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Video kem nathi aavta bhaioooo

  old coin Pako 4old coin Pako 42 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • કાલથી આવી જશે ભાઈ

   S.B HINDUSTANIS.B HINDUSTANI2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Vidio banavo sara sara kem banavta nadhi

  raja shakti mahesanaraja shakti mahesana2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Video kem nathi aavta tamara

  Mohit MaktupurMohit Maktupur2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Bhai Video moklo

  Mohit MaktupurMohit Maktupur2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • ભાઈ વિડી યો કે મ નથી બ ના વતા

  Dasharathji ThakorDasharathji Thakor2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • કાલથી આવી જશે

   S.B HINDUSTANIS.B HINDUSTANI2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • બીજા વિડીઓ બનાવો કેમ બે દિવસ થી નહી આવતા વિડીઓ

  Alpesh DesaiAlpesh Desai2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • @S.B HINDUSTANI ...ટેન્ક્સ ભાઈ

   Alpesh DesaiAlpesh Desai2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • કાલથી આવી જશે ભાઇ

   S.B HINDUSTANIS.B HINDUSTANI2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Marathi jokes Ani Avatar

  Darshan ChDarshanavdaDarshan ChDarshanavda2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Kyu naya vidio nahi aa raha he

  Mayur SavaniMayur Savani2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • સવારથી આવી જશે

   S.B HINDUSTANIS.B HINDUSTANI2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • કેમ વિડીયો આવતા નથી

  Vishnu ThakorVishnu Thakor2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • સવારથી આવી જશે

   S.B HINDUSTANIS.B HINDUSTANI2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Video nakho

  Dinesh PraheladjiDinesh Praheladji2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Navo video banavo bhai fumtalji no

  Subhash RathvaSubhash Rathva2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • nava vidio mokalo

  Jay cheharJay chehar2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • kem nava vidio aavata nathi

  Jay cheharJay chehar2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • મફુકાકા કોમેડી જલ્દી મોકલો

  v k digitalv k digital2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • મફુકાકા તારીખ 21 નવેમ્બર 2020 ની કોમેડી કેમ ના આવી જલ્દી મોકલો

  v k digitalv k digital2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • કાલથી આવી જશે ભાઇ

   S.B HINDUSTANIS.B HINDUSTANI2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • વિડિયો બનાવો

  Romaji ThakorRomaji Thakor2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • નવો વિડિયો

   Romaji ThakorRomaji Thakor2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • S.b. teem Mudetha aavya hata to amne kem Jan na kari

  Mudethiya BrothersMudethiya Brothers2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • @S.B HINDUSTANI મારે દઉં (મેહસાણા) થી માર ભા એ ફોન કર્યો હતો કે એ બધા મુડેઠા આવ્યા છે. પછી મે બળવંત સિંહ તમને ફોન કર્યો પણ ફોન ઉપાડ્યો નહિ..

   Mudethiya BrothersMudethiya Brothers2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • અમારે થોડુ મોડુ થયુ હતુ એટલે-ફરીવાર આવીશુ તો તમને જરુર મળીશુ

   S.B HINDUSTANIS.B HINDUSTANI2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Super video

  Mudethiya BrothersMudethiya Brothers2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • નવા વીડીયા બનાવો

  tiger vanoltiger vanol2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay mata ji🙏 super video 👍

  jay. vlogsjay. vlogs2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • 2-3 દિવસ થયા

  Hit_____ Education & comedy videoHit_____ Education & comedy video2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • કેમ હવે નવા વિડિયા નહીં મુકતાં

  Hit_____ Education & comedy videoHit_____ Education & comedy video2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • આજ થી આવી જશે ભાઈ

   S.B HINDUSTANIS.B HINDUSTANI2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Navo vidiyo kyare aav se

  Dipak VyasDipak Vyas2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • વાહ મોજ વાળો વિડિઓ વાહ

  Dinesh ThakkarDinesh Thakkar2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Happy diwali

  Nimeshbhai PatelNimeshbhai Patel2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Goga. Mate. Like. Karo

  Alpesh AlpeshAlpesh Alpesh2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • વિડિયો જંલદિ મુકલો

  Romaji ThakorRomaji Thakor2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • 👍👍👍

  Rathwa HareshRathwa Haresh2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jaymataji

  Balubha RathodBalubha Rathod2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Congratulations bhai moj

  Kuvarsinh darbarKuvarsinh darbar2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • G

  Khair Manishbhai RatnabhaiKhair Manishbhai Ratnabhai2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • સરસ

  Tejaji ThakorTejaji Thakor2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Vah s b Hindustani Team vah

  RATHOD NAGJI RATHOD NAGJIRATHOD NAGJI RATHOD NAGJI2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • દરેક વિડીયો માં ફુમતાજી ને લો વિડીયો હાઈલાઈટ થાય છે અને મનોરંજન પણ ધણુ મળે છે

  Hardik Sinh thara5252Hardik Sinh thara52522 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • मोज मोज

  Hemusingh DarbarHemusingh Darbar2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • તમારી મુલાકાતે આવું છે એટલે તમે કયા ગામ ના છો

  Mangaji ThakorMangaji Thakor2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • તમારા વિડિયો જોરદાર હોય છે

  Mangaji ThakorMangaji Thakor2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • 👌👌👍🙏🙏👳

  Nagji ThakorNagji Thakor2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • 🥀🌹 vidio is best Lekin fast time trector start in revarsh kese lagaya🥀🌹

  Girvat kumar ParmarGirvat kumar Parmar2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Sapot karjo #GR420

  G R 420G R 4202 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Supar

  G R 420G R 4202 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • ચાકુ દાદા નો વિડિયો બનાવો

  dipak livedipak live2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • 👌👌👌

  Hardik Sinh thara5252Hardik Sinh thara52522 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • મફુકાકા ફમતાળજી ની તમે જબર પટ્ટી ઉતારી😀😀😀

  Amrut JoshiAmrut Joshi2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • JORDAR video bhaio 👌👌👌👌👈

  Rajesh SolankiRajesh Solanki2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Happy labh 5

  Bharat DesaiBharat Desai2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • ફુમતાળજી અને મફુકાકાજોડીનીકોમેડી જો રદારકોમેડીહોય છે સુપર હિટ કોમેડી હોય છે હાંસાપુર આખુ કોમેડી નુબનેલુછે હાએસબી ટીમ હા આભાર

  Patel KetanPatel Ketan2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • भाईओ जय हरसिंघमा

  હરસિધ્ધિ ડિજિટલ રાનેરહરસિધ્ધિ ડિજિટલ રાનેર2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Super

  Arjun BhajsanaArjun Bhajsana2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • હા મોજ હા સુપર હિટ વિડિયો બનાયો 👌👌👌👌 મારા પરિવાર તરફથી ખુબ ખુબ અભિનંદન આપું છું

  Suraj SinhSuraj Sinh2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • મફુકાકા તમારા ટ્રેક્ટર ના મુરત મા તમારા દિકરાએ સાથિયોં ઉલટો દોરેલ છે. ભુલ થઈ ગઈ છે હો.

  Manuji ThakorManuji Thakor2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • 🌷🌷🌷🌹🌹🌹👍👍👌👌સુપર કોમેડી 😀😀✔️

  ganpatsinhh dabhiganpatsinhh dabhi2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • મસ્ત કોમેડી વિડિયો ગામ ધનકવાડા દિનેશ રાણા

  momai officialmomai official2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • so nc tnx a lot4ur whole team4great comedy videos☺☺

  mayurmayur2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Ranjit,thakor

  Ranjit ThakorRanjit Thakor2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Nice🤞❤️❣️nice

  Rajesh thakor STUTUSRajesh thakor STUTUS2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • 𝙷𝚊 𝚖𝚊𝚏𝚞𝚔𝚊𝚔𝚊 𝙷𝚊

  Lalbha BalasarLalbha Balasar2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • 𝙹𝚊𝚢 𝚖𝚊𝚝𝚊𝚓𝚒

  Lalbha BalasarLalbha Balasar2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • 𝚜𝚞𝚙𝚎𝚛 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘

  Lalbha BalasarLalbha Balasar2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • 👌👌👌👌

  રાજા લિબોજ વિહતરાજા લિબોજ વિહત2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Nice shailesh thakor

  Vinaji ThakorVinaji Thakor2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • હેપ્પી લાભપાંચમ

  Vasram ChaudharyVasram Chaudhary2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Divya Rajput

  DIVYA1 RAJPUTDIVYA1 RAJPUT2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • જોભિ આપણી માં કો પ્પાય કરતા હે! વો લાઈક કરો ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👈

  Amazing Free Fire LoverAmazing Free Fire Lover2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Vishvash dhat bhag 7,8, banavo

  Anil Senma Anil SenmaAnil Senma Anil Senma2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Good

  Ashok ThakorAshok Thakor2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Sb hindustani vala mara ramram

  P. ThakorP. Thakor2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
PAworld